Relativiteitstheorie

In zijn artikel in dit katern van 19 december vertelt Professor Frans Saris dat hij weinig van de relativiteitstheorie heeft begrepen.

De kleine minderheid van Nederlanders die de relativiteitstheorie wel begrijpt zullen Professor Saris erg dom vinden; de overgrote meerderheid die het werk van Einstein ook niet snapt voelen zich gesterkt in hun opvatting dat zulke moeilijke dingen ten eerste onbegrijpelijk en ten tweede overbodig zijn. Dit maakt de kloof tussen beroepswetenschappers en leken nog groter dan hij al is, wat een negatief effect heeft op de door Saris in een eerder artikel zo noodzakelijk genoemde communicatie tussen deze twee groepen.

Wij stellen voor om de door dit artikel geschonden relatie tussen Einstein en het grote publiek te herstellen door de ruimte van Saris' volgende stukje beschikbaar te stellen aan iemand, die de relativiteitstheorie wel begrijpt.

Dan kunnen we daar allemaal wat van leren.