Promest investeert 90 mln in nieuwe mestkorrelfabriek

Promest begint op 15 januari in Helmond met de bouw van een fabriek voor de verwerking van 600.000 ton varkensmest per jaar.

Het zal de eerste grootschalige fabriek worden, waarmee mestoverschot kan worden weggewerkt. De totale investering bedraagt 90 miljoen gulden waarvan een deel wordt opgebracht door het landbouwbedrijfsleven. De fabriek moet in 1993 in bedrijf zijn.

Uit de te verwerken 600.000 ton mest wordt 80.000 ton mestkorrels per jaar geproduceerd. Voor mestkorrels zou onder meer in zuidelijke wijnbouwgebieden belangstelling bestaan.

Promest wil in de Brabantse gemeente Zeeland ook een fabriek bouwen met een capaciteit van 500.000 ton dierlijke drijfmest per jaar. Het gemeentebestuur zou achter de plannen staan, maar tijdens een inspraakavond zijn er talloze bezwaren ingediend van inwoners, milieurorganisaties en omliggende gemeenten.