Maij-Weggen: minister voor Randstad ben ik

DEN HAAG, 9 JAN. Een minister voor de Randstad aanwijzen, zoals minister Alders (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) deze week bepleitte, is helemaal niet nodig. Dat vindt zijn collega Maij-Weggen (verkeer en waterstaat). Zo'n Randstadminister is er namelijk al. Zij heet Maij-Weggen.

De minister van verkeer en waterstaat liet dit gisteravond voor alle duidelijkheid weten. Zij sprak tijdens het havendiner van de Scheepvaart Vereniging Zuid in Rotterdam. Tegelijkertijd nam ze een voorschot op de herindeling van departementen. Ruimtelijke ordening moet volgens haar worden overgeheveld naar Verkeer en Waterstaat.

Maij-Weggen wees op het bestaan van het Bestuurlijk Overleg Randstad, het orgaan waarin de drie provincies en de vier grote steden met haar over verkeer en vervoer overleggen. Omdat de minister dit overleg voorzit “bestaat er in feite ook al een minister voor de Randstad”, aldus Maij-Weggen. “Ik zeg dat met een knipoog naar collega Alders die dat kennelijk niet wist.”

Alders, die deze week het thema in een nieuwjaarstoespraak aan de orde had gesteld, liet vanochtend desgevraagd weten dat hij niet heeft willen bepleiten om de Randstad bij VROM onder te brengen. “Ik pleit voor integratie van het beleid. Je moet eerst het beleid vaststellen en dan de bevoegdheden afstemmen. Een integrerend minister is daarbij een stuwende kracht die kan stimuleren en corrigeren.” In zijn rede had hij gewezen op de mogelijkheid van een beperkt aantal coördinerende en integrerende ministers en had hij geopperd voor deze bestuursvorm de proef op de som te nemen bij de inrichting van de Randstad.

Maij-Weggen heeft eerder gezegd dat “VROM heel goed bij Verkeer en Waterstaat zou passen”. Gisteravond merkte ze op dat “het handiger zou zijn” als het Bestuurlijk Overleg Randstad ook de ruimtelijke ordening bespreekt.

Maij-Weggen en Alders botsten eerder, aan het begin van de kabinetsperiode, toen Alders had gesproken over een tachograaf in personenauto's en over de maximumsnelheid. Dat leidde tot een debat in de Tweede Kamer waarin Maij-Weggen onderstreepte: “Er is maar één minister van verkeer en waterstaat, en dat ben ik.”