Keurmerk bepleit voor verzekeraars van ziektekosten

UTRECHT, 9 JAN. Ziektekostenverzekeraars moeten in de toekomst op hun doen en laten worden beoordeeld door de patiëntenbeweging en kunnen zich daarna eventueel tooien met het predikaat: "Aanbevolen door de patiëntenbeweging'.

Tot die aanbeveling is de Nederlandse Vereniging van Algemene Patiëntenorganisaties (NVAP) gekomen, na zich de afgelopen maanden te hebben verdiept in de toekomstige ontwikkeling rondom de stelselwijziging ziektekosten, het zogenoemde Plan Simons. De NVAP meent dat ziektekostenverzekeraars gevoelig zullen zijn voor een "Michelin-ster' of "Kema-keur' als zij straks marktgericht gaan werken. De patiëntenbeweging is vooral bang dat verzekeraars zich gaan richten op collectieve contracten met jonge, gezonde werknemers, waardoor de "slechte risico's' zullen worden geconfronteerd met een hoge premie. “Het is van belang dat de patiëntenbeweging die situatie onderkent en tijdig in actie komt”, aldus H.C. van der Hoeven, waarnemend voorzitter van de NVAP in het Maandblad Patiëntenbeweging.