Jeltsin naar top V-Raad 30 januari in New York

NEW YORK, 9 JAN. De Russische president, Boris Jeltsin, zal op 30 januari deelnemen aan een speciale topconferentie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waartoe het initiatief is genomen door de Britse premier, Major. Dat heeft de Russische ambassadeur bij de VN, Joeli Vorontsov, gisteren gezegd. Frankrijk en de Verenigde Staten hebben inmiddels hun steun betuigd aan het Britse idee. China heeft nog niet gereageerd op het Britse voorstel, maar aangenomen wordt dat de Chinese premier, Li Peng, deze gelegenheid graag zal benutten om zijn internationale prestige wat op te vijzelen.

Vorontsov zei dat Jeltsin zijn bezoek aan de VN ook wil gebruiken voor besprekingen met de Amerikaanse president, Bush, en de andere leiders over economische hulp aan de nieuwe republieken. Het Witte Huis had geen onmiddellijke reactie op Jeltsins impliciete verzoek om een uitnodiging.

In een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, schrijft premier Major dat de VN-top vooral bedoeld is om de vredesinspanningen te versterken die door het einde van de Koude Oorlog nodig zijn geworden. In dat verband zouden niet alleen de eventuele vredesoperaties van de volkerenorganisatie aan de orde moeten komen, maar ook maatregelen tegen verspreiding van chemische, biologische en kernwapens.

Deelname aan de top en een afzonderlijke ontmoeting zouden Jeltsins positie op het internationale toneel kunnen verstevigen. De Britse premier is ook veel aan de top gelegen in verband met de naderende verkiezingen in zijn land. Groot-Brittannië is deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad, waardoor Major in de gelegenheid zou zijn als voorzitter van de topontmoeting op te treden. Japan, dat momenteel tot de niet-permanente leden van de Veiligheidraad behoort, heeft al, bij monde van zijn ambassadeur bij de VN, aangekondigd dat het zijn premier of zijn minister van buitenlandse zaken stuurt. De kans dat de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog in het licht van de nieuwe verhoudingen in de wereld bereid zullen zijn nieuwe permanente leden tot de Veiligheidraad toe te laten, bijvoorbeeld Duitsland of Japan, wordt vooralsnog als uiterst klein gezien. (Reuter, AP)