Foto: NICOSIA - Deze jachtscène met een ...

Foto: NICOSIA - Deze jachtscène met een aanvallende tijger en een wilde ezel (oppervlakte 25 vierkante meter) is een van de Romeinse vloermozaïeken die onlangs zijn opgegraven in Kato Paphos op West-Cyprus.

De mozaëken, die dateren uit het begin van de derde eeuw na Christus en in zeer goede staat verkeren, behoren volgens de Cyprische Archeologische Dienst tot de belangrijkste ontdekkingen die de afgelopen tijd op Cyprus zijn gedaan. De dierentaferelen en geometrische voorstellingen waren beschermd door het instorten van de muren van de villa die ze sierden. Mozaïeken in een nabijgelegen villa waren beschadigd door ploegende boeren. (Foto AP)