Foto: GIJSSELTE - Door het kappen van bomen is ...

Foto: GIJSSELTE - Door het kappen van bomen is het tot nu toe ge camoufleerde militaire munitiedepot in het Drentse Gijsselte zichtbaar geworden.

Het kappen maakt onderdeel uit van het groot-onderhoudsplan van militaire terreinen, waarbij naaldbomen worden vervangen door minder brandgevaarlijke loofbomen. “Dat hierbij militaire objecten zichtbaar worden is geen probleem”, aldus R.B.V. Broer, plaatsvervangend commandant van het Regionaal Militair Commando in Assen. “Wij maken nooit een geheim van wat zich bevindt op militaire terreinen.” (Foto Sake Elzinga)