De Beers hield verkoop diamanten op peil

De verkoop van ruwe diamant door Central Selling Organisation (CSO), waarmee het Zuidafrikaanse financiële- en mijnbouwimperium De Beers met een belang van 80 procent de werelddiamanthandel beheerst, is vorig jaar met zes procent gedaald ten opzichte van 1990. In 1991 werd door CSO voor een bedrag van 3,93 miljard dollar (6,8 miljard gulden) aan ruwe diamanten verkocht.

Met een teruggang van slechts 240 miljoen dollar ten opzichte van de in het voorgaande jaar verkochte partijen toonde CSO zich, gezien de situatie op de wereldmarkt, niet ontevreden. CSO heeft vrijwel de gehele werelddiamantmarkt in handen en heeft overeenkomsten met met de belangrijkste producenten in Botswana, Angola, Australië en Rusland voor de verkoop van diamant. Vorig jaar werden de eerder lopende contracten omgezet in nieuwe 5-jaars marketing overeenkomsten. Hierdoor is CSO in staat om de prijs en de handel te reguleren. De overeenkomst van vorig jaar met de eind december opgeheven Sovjet-Unie, is overgenomen door het Russische Rosalmazzoloto.

De verkoopcijfers bevonden zich in de bovenste bandbreedte van de voorspellingen. De prognoses liepen uiteen tussen 3,6 en 4 miljard dollar. Marktdeskundigen zien in de gepubliceerde gegevens een steun voor de diamantindustrie en voor het afbrokkelende vertrouwen van beleggers.

CSO heeft zijn verkoopprijzen niet gewijzigd sinds maart 1990, toen een verhoging van gemiddeld 5,5 procent werd doorgevoerd.

Het behaalde verkoopresultaat benadrukt de sterkte van het CSO syndicaatdat in het jaar waarin onder meer de Golfoorlog tot uitbarsting kwam, de diamantairs in het belangrijke afzetland India vanwege de aldaar ingestelde deviezenrestricties uitvielen, de Amerikaanse en Britse recessie naar een climax groeiden, heeft kans gezien de diamantprijs en de verkopen onder de meest ongunstige situatie in de hand te houden. Ook in andere belangrijke afzetmarkten als de Verenigde Staten en Groot Brittannië ontstonden problemen als gevolg van de teruglopende conjunctuur. Dit kwam al tot uiting in de zeer slechte resultaten bij de Amerikaanse juweliersketen Zale en de Britse branchegenoot Ratners door de inzakkende vraag naar juwelen in het algemeen en geslepen diamant in het bijzonder. Ook in Japan werd gedurende de laatste maanden van vorig jaar een duidelijk afnemende vraag geconstateerd.