Bouwverordeningen landelijk geregeld en minder betuttelend

DEN HAAG, 9 JAN. Voor schuttingen, pergola's, antennes en telefooncellen is na 1 juli geen bouwvergunning meer nodig. Andere bouwwerken als erkers, schuurtjes, fietshokken en kleinere dakkapellen hoeven slechts bij de gemeente te worden gemeld. B en W hebben dan een maand de tijd om te bepalen of zij het bouwplan aan voorwaarden willen binden.

Dit blijkt uit het nieuwe Bouwbesluit dat gisteren door staatssecretaris Heerma werd gepresenteerd. Het Bouwbesluit geldt als uniforme regeling straks in alle gemeenten en vervangt zo'n 650 verschillende gemeentelijke bouwverordeningen. Het is nog een uitvloeisel van het regeerakkoord van het eerste kabinet-Lubbers uit 1982 om het aantal regels en voorschriften te verminderen.

Het Bouwbesluit betekent ten opzichte van de meeste gemeentelijke bouwverordeningen dat het aantal regels met eenderde tot de helft wordt verminderd. Niettemin telt het meer regels dan de huidige model-bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aan dat model voegde in de praktijk elke gemeente naar eigen inzicht allerlei voorschriften toe.

Dat wordt met het nieuwe Bouwbesluit onmogelijk en daarmee biedt het volgens Heerma zowel aannnemers en andere bedrijven als burgers meer (rechts)zekerheid. Van dit laatste is ook sprake omdat gemeenten aan termijnen voor het verlenen van bouwvergunningen worden gebonden. Ze moeten een vergunning binnen drie maanden verlenen of weigeren en mogen deze termijn éénmaal met drie maanden verlengen. Hebben ze in dat half jaar geen beslissing genomen, dan mag de aanvrager automatisch aannnemen dat de vergunning is verleend.

Heerma vindt het nieuwe Bouwbesluit minder betuttelend. Materiaalgebruik en ook de indeling van woningen wordt meer vrij gelaten. Het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Op die manier lokt het volgens Heerma meer uit tot innovatie, terwijl bestaande verordeningen daarop eerder remmend werken.

De vrees van sommige gemeente-ambtenaren dat het Bouwbesluit hun de instrumenten uit handen neemt om allerlei ongewenste bouwactiviteiten in woonbuurten tegen te gaan, deelt de staatssecretaris niet. Gemeenten houden volgens hem voldoende andere wettelijke bevoegdheden om welstandseisen te stellen. Op grond daarvan kan ook het gebruik van bepaalde materialen worden verboden.

Het Bouwbesluit is er niet voor dat soort regels, aldus Heerma. Een gevolg is dat gemeenten straks niet meer een algemeen geldend verbod voor het gebruik van tropisch hardhout kunnen uitvaardigen. Als gemeenten uit milieu-overwegingen tegen het gebruik van tropisch hardhout zijn, zullen ze dat “langs de weg van de overtuiging” moeten zien te bewerkstelligen, vindt de staatssecretaris.

Het Bouwbesluit is nog niet compleet. In een aparte maatregel moet - voor 1 juli - nog worden opgenomen voor welke bouwwerken precies kan worden volstaan met een melding bij de gemeente. Dat moet ook duidelijkheid bieden voor wat betreft de dakkapellen. In principe zal gelden dat voor dakkapellen die de draagconstructies kunnen aantasten, wel een vergunning is vereist.