Bonden en NOB eens over sanering

AMSTERDAM, 9 JAN. Het Nederlands Omroep Produktiebedrijf (NOB) mag van de vakbonden doorgaan met de sanering, waardoor het bedrijf wordt teruggebracht naar 1775 medewerkers. Het bedrijf heeft nu nog zo'n 2200 werknemers.

Het gisteren tussen het NOB en de betrokken bonden bereikte akkoord moet nog worden voorgelegd aan de vakbondsleden.

Ontslagen NOB-werknemers tussen de 50 en de 52 jaar ontvangen een VUT-uitkering, waardoor hun inkomen niet behoeft terug te vallen tot bijstandsniveau. In ruil voor die concessie van de directie accepteren de bonden, dat voor werknemers voor wie geen vervangend werk beschikbaar is, onmiddelijk ontslag kan worden aangevraagd. Er is bovendien overeenstemming bereikt over de verhoging van de eindejaarsuitkering en een loonsverhoging van 2 procent in 1992.

De directie van het NOB had eind vorig jaar al het voornemen enkele honderden werknemers te ontslaan. Dat werd echter door het ontbreken van goed overleg door de rechter in kort geding verboden. Het NOB heeft de bonden een visie op de toekomst van het bedrijf voorgelegd. Daaruit blijkt dat de directie denkt dat met 1775 werknemers een rendabel bedrijf valt te creëren.

Het NOB verwacht in 1994 voor het eerst winst te kunnen maken. Ondanks eerder uitgevoerde reorganisaties lijdt het bedrijf miljoenenverliezen. Daardoor is inmiddels het eigen vermogen aanzienlijk geslonken.