Alpinvest, NIB en ABNAmro samen in Van den Ende

Een consortium van participatiemaatschappijen onder aanvoering van Alpinvest Holding en verder bestaande uit ABN Amro Participatie Maatschappij en Nationale Investeringsbank heeft een belang van 23,8 procent verworven in JE Entertainment bv, de moedermaatschappij van de Joop van den Ende Groep (theaterprodukties, TV- en festiviteitenprodukties).

De groep is in het verleden sterk gegroeid en bezit dochterbedrijven en deelnemingen in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Engeland.

JE Entertainment heeft 250 mensen in vaste dienst en soms meer dan 1000 in part-time dienstverband. In het eind juni afgelopen boekjaar 1990/1991 boekte JE Entertainment een omzet van ruim 110 miljoen gulden. Voor het lopende boekjaar wordt een belangrijk hogere (ongeveer 180 miljoen) omzet voorzien, vooral door uitbreiding van de internationale activiteiten. Een woordvoerder verklaarde dat er geen plannen zijn om het bedrijf naar de beurs te brengen.