Aio's tegen brugklas aan begin opleiding

ROTTERDAM, 9 JAN. Het landelijk overleg voor aio's (Laioo) is tegen het voorstel om van het eerste jaar van hun tweede-fase-opleiding tot onderzoeker een "brugjaar' te maken dat met een apart diploma moet worden afgesloten.

Minister Ritzen denkt erover zo'n brugjaar, zoals dat in Frankrijk bestaat, voor de aio-opleiding in te voeren. Het Laioo vreest echter dat het brugjaar de voorafgaande eerste fase van de universitaire studie zal uithollen. Volgens het Laioo is het van groot belang dat “studenten in de eerste fase de mogelijkheid blijven behouden kennis te nemen van en betrokken te worden bij onderzoek”. Het Laioo stelt daarom voor in de eerste fase van de universitaire opleiding een specialisatie op het wetenschappelijk onderzoek in te voeren.