Wolfson: geen mini-stelsel uitkeringen

DEN HAAG, 8 JAN. De Partij van de Arbeid moet een vereenvoudiging van de sociale zekerheid tot één bodemuitkering afwijzen. Ook een basis-inkomen voor iedereen is, om andere redenen, uit den boze.

Dit stelt de commissie-Wolfson, ingesteld door het PvdA-bestuur, in een rapport over de verzorgingsstaat. Het rapport, dat de weg moet wijzen voor het tweedaagse PvdA-congres in maart, wordt volgende week dinsdag officieel gepubliceerd.

De commissie-Wolfson werd ingesteld nadat afgelopen zomer binnen de PvdA grote beroering ontstond over de WAO-plannen van het kabinet, dat de uitkeringen voor nieuwe arbeidsongeschikten op termijn wil verlagen. Commissie-voorzitter prof. D.J. Wolfson heeft meermalen felle kritiek geleverd op de rol van werkgevers- en werknemersorganisaties die via de bedrijfsverenigingen het aantal WAO'ers volstrekt uit de hand lieten lopen. Over een terugdringing van de rol van de sociale partners kon de commissie-Wolfson het echter niet eens worden. Daarbij speelde de nauwe band tussen de PvdA en de FNV een belangrijke rol.

Wel pleit de commissie voor een “cultuuromslag” bij de uitvoeringsorganisaties. Uitvoeringsinstanties moeten zich omvormen van een uitkeringsfabriek naar een organisatie die er op gericht is mensen weer aan het werk te helpen.