Verbruik van stroom stijgt met 2,4 pct

ROTTERDAM, 8 JAN. Het Nederlandse elektriciteitsverbruik via het openbare net is vorig jaar ten opzichte van 1990 met 2,4 procent toegenomen, een iets lager groeitempo dan de afgelopen jaren. Dat hebben de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP) bekendgemaakt.

Vergeleken met het beleid van minister Andriessen (economische zaken) voor energiebesparing is de stijging in het stroomverbruik nog veel te hoog. De minister wil in het jaar 2000 een besparing van 20 procent op het totale energieverbruik bereiken, waardoor dit, rekening houdend met de bevolkingsgroei zou uitkomen op ongeveer hetzelfde niveau als het verbruik in 1990. Voor elektriciteit zou echter een grotere besparing nodig zijn om dat totaal te halen. De SEP heeft, gedwongen door de aanhoudende groei in het verbruik, het Elektriciteits-produktieplan aangepast.

Nederland importeerde in 1991 volgens de SEP-cijfers 15 procent van zijn elektriciteitsbehoefte, ongeveer dezelfde hoeveelheid als in 1990. Een groot deel van die import is afkomstig van kerncentrales in Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse kerncentrales, in Borssele en Dodewaard leveren 4 procent van de produktie.

In 1990 werd nog de helft van de elektriciteit voor het openbare net met aardgas als brandstof geproduceerd. Vorig jaar is dat aandeel gestegen tot 57 procent. Het aandeel van de kolencentrales daalde tot 37 procent (was in 1990 44 procent).

De openbare centrales produceerden in 1991 circa 3 procent meer stroom dan in 1990. De stijging van het verbruik is vrijwel geheel door de eigen produktie opgevangen. Over de produktie van het zogenoemde decentraal vermogen (kleine centrales bij bedrijven) zijn nog geen cijfers beschikbaar.