Vastgoedfirma VHS blijft in rode cijfers

AMERSFOORT, 8 JAN. De in surséance van betaling verkerende VHS Onroerend Goed Maatschappij verwacht dat het resultaat uit gewone bedrijfsvoering over 1991 zal uitkomen op 2,3 miljoen gulden negatief.

In 1990 was dit bedrijfsresultaat één miljoen negatief, maar kwam het totale resultaat door afwaardering van onroerend goed uit op bijna 18 miljoen gulden negatief.

Ook dit keer overweegt het bestuur een aanzienlijke afwaardering van de onroerend-goedportefeuille die ten laste van het netto resultaat over 1991 zal komen. Op het ogenblik is hiernaar een onderzoek aan de gang. Zodra over de hoogte hiervan zekerheid bestaat, zullen bestuur en bewindvoerder nadere mededelingen doen. Bekendmaking van de definitieve resultaten over 1991 wordt niet eerder verwacht dan begin juni 1991, aldus VHS.

VHS raakte vorig jaar diep in de problemen toen grootaandeelhouder Interforce het financieel niet meer kon bolwerken en uitstel van betaling moest worden aangevraagd. De beleggingsgroep in onroerend goed R & R Group nam het pakket van Interforce over.

In september gaf de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof opdracht een onderzoek in te stellen naar de verwikkelingen bij VHS. Door alle toestanden rondom het fonds zakte de beurskoers zodanig dat uitbreiding van de portefeuille onmogelijk werd.

Het bestuur trachtte enkele malen uitstel van betaling te verkrijgen, maar werd hierin gedwarsboomd door de grootaandeelhouder R & R. Het bestuur wendde zich vervolgens tot De Nederlandsche Bank, die twee “stille” curatoren aanstelde. Hierdoor werd het wel mogelijk uitstel van betaling te verkrijgen, waarna de “stille curatele” werd opgeheven.