Stijging aantal WAO'ers minder groot dan in '90

DEN HAAG, 8 JAN. Het aantal arbeidsongeschikten met recht op een AAW- of WAO-uitkering is vorig jaar met bijna 26.000 gestegen.

In 1990 was er sprake van een toename van 37.000. Dit heeft directie-voorzitter Boersma van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) vanmiddag bekendgemaakt in zijn nieuwjaarsrede. De GMD stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast van de verzekerden die aanspraak maken op een AAW- of WAO-uitkering. Het aantal personen met een WAO-uitkering steeg vorig jaar met 3,2 procent; tegen 4,6 procent in 1990. Het aantal AAW-uitkeringen steeg met 1,9 procent (5,4 procent in 1990). Ultimo 1991 ontvingen 847.000 mensen een AAW/WAO-uitkering; een stijging van 3,1 procent (4,7 procent in 1990). Volgens GMD-directeur Boersma overtrof vorig jaar de groei van het aantal banen de groei van het aantal arbeidsongeschikten. De “afname van de stijging van het leger arbeidsongeschikten” schrijft Boersma toe aan meer onvolledige afkeuringen en meer beëindigingen van lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het percentage volledige afkeuringen nam af van 47,5 in 1990 tot 42,3 in 1991.