Schaefer schrikt Amsterdamse stadspolitiek op

AMSTERDAM, 8 JAN. Het initiatief van J. Schaefer tot het oprichten van een partij die de instelling van een deelraad voor Amsterdam-centrum moet tegenhouden heeft voor grote politieke en ambtelijke beroering gezorgd in de hoofdstad. Terwijl hij van Groen Amsterdam, de partij van R. van Duijn, steun kreeg, is men in de PvdA, Schaefers eigen partij, bijzonder ongelukkig met de gang van zaken.

De oud-wethouder en -staatssecretaris wil zijn partij, "Amsterdam blijft', in de vorm van een “referendumlijst” mee laten doen aan de verkiezingen voor de stadsdeelraad in het Amsterdamse centrum, die volgens het huidige standpunt van de gemeenteraad in 1994 moet worden ingevoerd. Enige punt op Schaefers politieke agenda: een meerderheid halen en de deelraad opheffen.

Met zijn initiatief speelt Schaefer in op de onvrede onder veel binnenstadbewoners over het nieuw te vormen stadsdeel. De tegenstanders menen ondermeer dat het stadscentrum een breder belang vertegenwoordigt dan een deelraad kan overzien. Bovendien wordt gewezen op de negatieve ervaringen bij een groot aantal andere deelraden die reeds in Amsterdam actief zijn.

Groen Amsterdam heeft inmiddels aangeboden “groene binnenstadsbewoners” in te zetten voor Schaefers strijd tegen de deelraad. “Er is hier werkelijk niemand die op zo'n ding zit te wachten. Je hebt gelijk: geen overbodige stadhuisjes erbij !”, meldt fractievoorzitter Van Duijn in een brief aan Schaefer. Groen Amsterdam behaalde in 1990 tien procent van de stemmen in de binnenstad.

In de PvdA, de grootste partij in de gemeenteraad, is men minder gelukkig met de inval van partijgenoot Schaefer. “Mijn eerste reactie was: Jan kan altijd wel geestig uit de hoek komen”, zegt stedelijk fractievoorzitter Annet de Waart, “Maar in tweede instantie vind ik het heel jammer. Het schept verwarring en kan veel problemen geven.”

De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich met de stadsdeelraad voor de binnenstad in een lastige positie gemanoeuvreerd. De deelraad vormt het sluitstuk van de betuurlijke herverdeling van Amsterdam en is tevens onlosmakelijk verbonden met de vorming van het Regionaal Overleg Amsterdam (ROA). Niettemin keerden de binnenstadbewoners zich tijdens vorig jaar gehouden voorlichtingsbijeenkomsten massaal tegen de deelraad.

In de wandelgangen van het stadhuis en bij de ambtelijke diensten is het initiatief van Schaefer het gesprek van de dag. Gemeentesecratris mr. Kooiker noemt de plannen “desastreus” voor de ambtelijke reorganisatie in verband met de deelraad voor de binnenstad. “Er wordt een aantal nieuwe functies ingesteld. Maar het is natuurlijk niet erg aanlokkelijk te solliciteren op een baan waarvan de toekomst onzeker is”, aldus Kooiker.

De gemeentesecretaris wijst erop dat een deelraad, volgens de Gemeentewet technisch gezien een door de gemeenteraad ingestelde commissie, niet bij machte is zichzelf op te heffen. Die bevoegdheid komt alleen de gemeenteraad toe. “Als een deelraad weigert zijn bevoegdheden uit oefenen ontstaat er een dilemma waar niet zo snel een oplossing voor is”, aldus Kooiker.