Rabo en bonden akkoord over inkrimping bij bank

ROTTERDAM, 8 JAN. Vakbonden en directie van de Rabobank hebben een akkoord bereikt over inkrimping van de afdelingen transport, postkamer, drukkerij en magazijn met 215 banen. In reactie daarop zijn chauffeurs van de bank, na anderhalve dag actievoeren, weer aan het werk gegaan.

De chauffeurs legden maandag het werk neer uit protest tegen de voorgenomen inkrimping van de koeriersdienst van de bank van 145 naar 70 chauffeurs. De bank wilde 75 chauffeurs afstoten naar andere bedrijven. De chauffeurs vreesden een aanzienlijke verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden. Gisteren dreigde de chauffeursactie, die het interne betalingsverkeer van de bank vrijwel volledig stillegde, over te slaan naar andere afdelingen (postkamer, drukkerij, magazijn) waar reorganisaties op handen zijn. Volgens het oorspronkelijke directieplan zouden 120 werknemers verplicht worden over te gaan naar andere bedrijven.

In het overleg tussen directie en bonden is gisteren overeengekomen dat de reorganisaties doorgang vinden, maar dat de verplichting voor de 120 werknemers om de Rabo te verlaten komt te vervallen. Afgesproken is dat de betrokken werknemers de keus krijgen. Wie bij de Rabobank wil blijven, krijgt een andere baan aangeboden. Eventueel moet de betrokkene zich laten omscholen. Wie weg wil, kan "meegaan' naar de bedrijven die het werk overnemen.