Populariteit joint venture blijft stijgen

AMSTERDAM, 8 JAN. Steeds meer bedrijven, vooral binnen de EG, gebruiken een joint venture (gezamenlijke onderneming) om hun bedrijfsdoelstellingen te verwerkelijken. Hoewel het aantal grensoverschrijdende overnemingen nog steeds groter is dan het aantal joint ventures, kiezen bedrijven steeds vaker voor de laatste vorm van samenwerking. Dit blijkt uit een onderzoek van KPMG.

Hoewel tussen 1 januari 1990 en 1 juli 1991 over de hele wereld 3692 grensoverschrijdende overnemingen plaatsvonden, tegenover 2390 joint ventures en 1700 minderheidsdeelnemingen, blijkt uit de gegevens van KPMG dat het aantal joint ventures door de economische recessie in een aantal landen minder daalde dan het aantal grensoverschrijdende overnemingen.

Het aantal joint ventures bedroeg in de eerste negen maanden van 1990 1225 en in dezelfde periode van vorig jaar 974, een achteruitgang van 20 procent. Het aantal overnemingen over de grenzen daalde daarentegen met 37 procent.

Uit de cijfers van KPMG blijkt dat in de verslagperiode van anderhalf jaar de waarde van grensoverschrijdende joint ventures het hoogst was in de automobielindustrie. In de branche kwamen 184 joint ventures tot stand met een waarde van 5,6 miljard dollar en 70 minderheidsdeelnemingen met 5,8 miljard dollar waarde.

In de olie- en aardgasindustrie waren deze cijfers respectievelijk 106 met 4,8 miljard dollar en 59 met 2,3 miljard dollar. De high-tecsector zette de trend van veel joint ventures voort, 296 met een waarde van 1,2 miljard dollar.