Oeso vol lof over Praags marktbeleid

PRAAG, 8 JAN. Tsjechoslowakije heeft belangrijke stappen gezet op de weg naar een markteconomie. De produktie en de inkomens zullen voorlopig echter nog verder verminderen. Wanneer Tsjechoslowakije het keerpunt bereikt, is moeilijk te voorspellen. Veel hang af van de privatisering van de staatsindustrie, die de komende maanden op gang moet komen.

Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in een gisteren gepubliceerd rapport over de Tsjechoslowaakse economie. Volgens de OESO, de club van 24 rijke landen in Parijs, is in korte tijd veel bereikt. De Tsjechische regering krijgt vooral lof toegezwaaid voor het handhaven van macro-economische stabiliteit bij het liberaliseren van de prijzen. Dat gebeurde via een strak monetair en budgettair beleid.

Vrije prijzen resulteerden over geheel 1991 in een inflatie van rond de zestig procent. De tweede helft van het jaar kende maanden waarin de prijzen nauwelijks stegen. De regering streeft ernaar de inflatie dit jaar onder de tien procent te houden, wat volgens de OESO zeker mogelijk is.

Het bruto nationaal produkt (bnp) van Tsjechoslowakije verminderde vorig jaar met naar schatting twaalf procent als gevolg van de overschakeling op een markteconomie. Dit jaar zal de achteruitgang van het bnp naar schatting vijf procent bedragen. (Reuter)