Nieuwe zakelijk directeur bij Het Nationale Ballet

AMSTERDAM, 8 JAN. Dick Hendriks (40) is per 1 februari 1992 benoemd tot zakelijk directeur van Het Nationale Ballet.

Hendriks vormt samen met artistiek leider Wayne Eagling de directie. Hij trad in 1973 als publiciteitsmedewerker in dienst van het gezelschap. Daarna bekleedde hij de functies van chef planning en marketing en adjunct-zakelijk leider.

Hendriks volgt Anton Gerritsen (60) op, die zowel deze functie als die van lid van de centrale directie van het Muziektheater neerlegt. Gerritsen maakt vanaf 1966 deel uit van de leiding van Het Nationale Ballet. Per 1 februari is hij benoemd tot directeur van de Stichting Kunstkring Diligentia in Den Haag. Het in het najaar van 1993 te vieren 200-jarig bestaan van Diligentia was voor het stichtingsbestuur aanleiding om over te gaan tot versterking van de leiding.