Ministerie van defensie VS moet meer gaan bezuinigen

WASHINGTON, 8 JAN. De bezuinigingen op de Amerikaanse defensiebegroting zullen nog veel ingrijpender zijn dan tot dusver werd aangenomen. Defensiefunctionarissen zeggen dat het Pentagon, dat al het nodige moet inleveren om de begroting meer in evenwicht te brengen, tot 1995 nog eens vijftig miljard dollar extra zal moeten bezuinigen.

De Democraten in het Amerikaanse Congres dringen aan op nog verdere bezuinigingen. Senator Edward Kennedy deed gisteren het voorstel om over zeven jaar in totaal 210 miljard dollar te bezuinigen nu de Koude Oorlog is afgelopen. Het geld dat daardoor vrijkomt zou moeten worden aangewend ter stimulering van de economie. Het "vredesdividend' moet worden aangewend om banen te scheppen, de Amerikaanse infrastructuur te versterken en het school- en gezondheidssysteem te verbeteren, aldus de senator.

De voorzitter van de commissie voor de strijdkrachten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Les Aspin, heeft inmiddels ook gepleit voor drastischer bezuinigingen op defensie. Hij bepleitte een herstructurering van de strijdkrachten zodat ze beter zijn voorbereid op het type oorlogen dat na de Koude Oorlog waarschijnlijker is geworden.

In het Pentagon worden al maatregelen uitgewerkt om te komen tot een reductie van de omvang van de Amerikaanse strijdkrachten van twee naar 1,6 miljoen man. President Bush heeft inmiddels overleg gevoerd met minister van defensie Cheney over de omvang van de bezuinigingen. De president zal in zijn State of the Union op 28 januari nadere bijzonderheden bekendmaken over de begroting. Momenteel geven de Verenigde Staten nog 300 miljard dollar per jaar aan strijdkrachten en bewapening uit. (Reuter)