Leiding commerciële omroep van Vara en Veronica bij Van Dam

AMSTERDAM, 8 JAN. Als de VARA met Veronica commerciële omroep gaat bedrijven, dan mag VARA-voorzitter Van Dam over het op te richten produktiebedrijf de scepter zwaaien. Veronica-voorzitter J. van der Reijden doet die handreiking aan de VARA, die op dit moment het voortbestaan binnen èn buiten het bestel onderzoekt.

Mochten bedrijf en ondernemingsraad van de VARA tot de commerciële optie besluiten, dan staat de vereiste juridische constructie al op papier: beide omroepen richten een stichting op, waaruit een BV, een produktiebureau en een advertentiebedrijf voortvloeien. Van een fusie zal voorlopig geen sprake zijn, evenmin als van het opheffen van beide verenigingen.

Tussen de beide omroepvoorzitters bestaat nog geen overeenstemming over de commerciële status van de op te richten BV. Volgens Van Dam moet het een “private onderneming zonder winstoogmerk” worden, Van der Reijden denkt dat het noodzakelijk wordt winst te maken ten behoeve van aan te trekken externe, bij voorkeur Nederlandse financiers.

De mogelijke samenwerking met de VARA is volgens Van der Reijden in een stroomversnelling gekomen toen de TROS, waarmee Veronica aanvankelijk in zee zou gaan, besloot tot een zelfstandige toekomst als satelliet-kanaal op de kabel. Een marketing- en businessplan was toen al gemaakt. Voor zichzelf ziet Van der Reijden een toekomst als commissaris van het nieuwe bedrijf, Veronica-directeur R. Out zou volgens hem president-commissaris moeten worden.

Beide omroepen wachten met spanning de rapportage volgende week van de commissie-Donner af. Die commissie onderzocht de juridische bestaansmogelijkheden van een Nederlands commercieel ethernet.

Een woordvoerder van de VARA vindt dat Van der Reijden voor zijn beurt praat. Een toekomst met Veronica is slechts één van de opties. De omroep houdt ook de mogelijkheid open om op het derde met de NOS samen te werken. Pas na de uitslag van het onderzoek naar beide opties komt bij de VARA een discussie over de toekomst van het bedrijf op gang.