Kamer dreigt zorgverzekeraars met ingreep premie

DEN HAAG, 8 JAN. Als particuliere verzekeringsmaatschappijen die hun premies op 1 januari hebben verhoogd, de noodzaak daarvan niet kunnen aantonen, moet de overheid ingrijpen en desnoods premieverlaging afdwingen, aldus de coalitiepartners PvdA en CDA.

In tegenstelling tot de ziekenfondsen hebben de meeste particuliere ziektekostenverzekeraars hun premies niet verlaagd. Volgens staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en een meerderheid in de Tweede Kamer hadden de premies wel omlaag gekund, omdat particuliere verzekeraars vanaf 1 januari niet langer de kosten hoeven te vergoeden die hun verzekerden voor geneesmiddelen maken. Deze kosten worden sindsdien uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed.

De vaste Kamercommissie voor volksgezondheid zal over twee weken, direct na het reces, debatteren over de premiewijzigingen. “Er moet wat gebeuren”, aldus het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA). Zijn gedachten gaan uit naar een hoorzitting met onder meer de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, het KLOZ. De verzekeraars zouden daar de bewijzen op tafel moeten leggen die aantonen waarom de premies omhoog zijn gegaan, gelijk zijn gehouden en in een enkel geval zijn verlaagd. “Als premies ten onrechte zijn verhoogd, moeten ze omlaag”, aldus Lansink. Zijn collega Van Otterloo (PvdA) wil hoe dan ook dat staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) een prijsmaatregel neemt. Hij zal dit verzoek na het Kamerreces aan de orde stellen. Premies zijn ten onrechte verhoogd, meent Van Otterloo.

Simons voelt niets voor een prijsmaatregel, onder meer omdat die strijdig is met de grotere marktwerking in de gezondheidszorg die hij nastreeft. Hij toonde zich gisteren verbaasd over de aankondiging van enkele particuliere verzekeraars (Sterpolis, AMEV, Zwolsche Algemeene en Geové) dat zij verzekerden die uit eigen zak moeten bijbetalen voor dure geneesmiddelen, het prijsverschil vergoeden. Als ze dure geneesmiddelen kunnen vergoeden, zijn ze volgens Simons ook in staat de premies te verlagen.