Gorbatsjov had dossiers over Jeltsin

MOSKOU, 8 JAN. De KGB, de voormalige Sovjet-geheime dienst, heeft - mogelijk in opdracht van president Michail Gorbatsjov - een aantal rivalen van Gorbatsjov bespioneerd en Gorbatsjov de dossiers toegestuurd. De openbare aanklager zal mogelijk een juridisch onderzoek tegen Gorbatsjov op gang brengen.

Dat meldde gisteren het Russische blad Rabotsjaja Triboena. De krant schreef dat de dossiers van de KGB zijn ontdekt in een kluis die werd gebruikt door Valeri Boldin, de voormalige chef van Gorbatsjovs presidentiële staf. Boldin was een van de sleutelfiguren tijdens de mislukte staatsgreep van augustus vorig jaar. De dossiers bevatten gegevens over het privéleven van een aantal prominente politici, onder wie de Russische president Jeltsin. In de kantlijn van veel pagina's zijn volgens de Rabotsjaja Triboena aantekeningen in het handschrift van Gorbatsjov aangetroffen. De krant gaf evenwel toe dat Gorbatsjov in elk geval geen gebruik heeft gemaakt van de door de KGB illegaal vergaarde informatie. Als Gorbatsjov opdracht heeft gegeven tot het bespioneren van rivalen is dat niettemin als een vorm van machtsmisbruik strafbaar.

De Rabotsjaja Triboena maakte niet duidelijk over welke periode de KGB Gorbatsjovs rivalen in de gaten heeft gehouden. Volgens het blad staat ook niet vast of Gorbatsjov opdracht heeft gegeven tot de KGB-actie. Het stelt dat de informatie een provocatie kan zijn geweest, bedoeld om de rivaliteit tussen Gorbatsjov en Jeltsin aan te wakkeren en de Sovjet-president ertoe te brengen een staatsgreep tegen Jeltsin te plegen danwel zich aan te sluiten bij de samenzweerders die in augustus trachtten de macht te grijpen. (AP)