Foto: AMSTERDAM - Eenmansdemonstratie van A. van ...

Foto: AMSTERDAM - Eenmansdemonstratie van A. van Asch in de Rijnstraat in Amsterdam tegen de ontaarding van de goede zeden. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)