Festina lente...

AMSTERDAM, 8 JAN. “Festina lente...”, sprak een Romeinse keizer, ofwel: “Haast u langzaam! Heel goed, maar haast u!”

Minister van Financiën Kok heeft, mogelijk deze zinsnede indachtig, het financieringstekort in 1991 weten terug te brengen tot onder 4,75 procent van het nationale inkomen (volgens voorlopige gegevens).

Onder meer als gevolg van de zogenaamde primacheques (versnelde belastingbetaling door bedrijven), die op de laatste werkdag van vorig jaar werden betaald, kon de tekortdoelstelling worden gerealiseerd. Blijkens de weekstaat vloeide circa 4,2 miljard gulden in de schatkist, met als gevolg dat de "roodstand' van de Staat bij De Nederlandsche Bank is omgeslagen in een tegoed. Daar de belastinginning in 1991 door middel van primacheques sneller is verlopen dan bij de laatste begroting nog gedacht, dreigde voor 1992 een belastingtegenvaller. Door middel van een kasschuif in de kinderbijslag op 31 december is deze dreiging echter ten dele weggenomen.

Een factor die de uitgavenkant van de toekomstige begroting enigszins zou kunnen ontlasten is een rentedaling. De eerste tekenen in het nieuwe jaar zijn wat dit betreft gunstig. Zowel op de kapitaal- als op de geldmarkt was in de verslagweek sprake van dalende tarieven. Wat betreft de kapitaalmarktrente kwam er een duidelijke stimulans uit de Verenigde Staten en van de verwachting dat de officile tarieven in Duitsland en Nederland dit jaar zullen worden verlaagd. Overigens was de daling van de rente in Nederland groter dan in Duitsland, waardoor het ecart tot beduidend minder dan 50 basispunten is geslonken. De Staat kan reeds deze of volgende week van de recente rentedaling profiteren door een openbare staatslening aan te kondigen.

De daggeldrente daalde tegen het einde van de verslagweek tot 9,50 - 9,75 procent. Dit vloeide voort uit de relatief ruimer wordende geldmarktverhoudingen. De eerste dagen van het jaar was hiervan nog geen sprake, getuige de stijging van het daggeld tot boven de 10 procent. De Nederlandsche Bank moest het gezamenlijk bankwezen met een tweetal extra speciale beleningen tegemoetkomen. Op vrijdag werd een vierdaagse belening van 4,2 miljard gulden aan de banken gegund, welke op maandag werd vervangen door een extra belening van 1,9 miljard gulden (lopend tot 10 januari). Van 2 tot 10 januari was reeds een 'reguliere' belening van 4,4 miljard gulden toegekend. Uiteindelijk wisten de banken de vorige week gerealiseerde besparing van 2 procentpunten op het contingent vast te houden. Thans is 81 procent van de contingentsperiode verstreken, terwijl 79 procent van het toelaatbare beroep is verbruikt.

Bron: NMB Postbank Groep