Deelname Taiwan in McDonnell op losse schroeven

TAPEI, 8 JAN. De deelneming van 40 procent van Taiwan Aerospace in de commerciële vliegtuigendivisie van het Amerikaanse concern McDonnell Douglas staat op losse schroeven. De Taiwanese onderneming hangt een groot aantal schandalen boven het hoofd, waaronder de beschuldiging dat de president van het concern, David Huang, op oneigenlijke wijze in het bezit zou zijn gekomen van een universitaire titel.

Verantwoordelijk voor deze aantijging is de fractievoorzitter van de leidende Kwomintang-partij in Taiwan, Lin Yuxiang. Yuxiang zegt over sterke bewijzen te beschikken dat Huang een doctorstitel aan het instituut voor de technologie in Massachusetts heeft gekocht, zonder de daarvoor benodigde opleiding met succes te hebben doorlopen.

Volgens Yuxiang is het zeer onwaarschijnlijk dat de transactie nog doorgang vindt. Er is volgens de politicus geen volksvertegenwoordiger meer te vinden die de deelneming wil steunen. Op zich heeft Taiwan Aerospace geen toestemming nodig van de overheid voor de transactie, maar het al dan niet doorgaan van de deelneming is mede afhankelijk van staatssubsidie. (UPI)