De koersen op de beurspagina's van NRC ...

De koersen op de beurspagina's van NRC Handelsblad zijn sedert 1 januari afkomstig van een andere leverancier.

De wijziging beoogt lezers betere en vollediger koersinformatie te bieden. Door technische problemen bij de overgang ontbraken de afgelopen dagen noteringen van enkele fondsen op onze koersenpagina of kwamen enkele noteringen foutief in de krant. Wij bieden U daarvoor onze verontschuldigingen aan en hopen dat de fouten nu zijn hersteld. Wij stellen het zeer op prijs als U eventuele opmerkingen en suggesties voor de koersenpagina aan ons doorgeeft. Schrijft U daarvoor de beursredactie van NRC Handelsblad, Postbus 3372, 1001 AD Amsterdam.