Australië steunt plan-Dunkel voor Gatt

ROTTERDAM, 8 JAN. De Australische regering steunt de compromis-voorstellen van directeur-generaal Arthur Dunkel van de Gatt (Overeenkomst over tarieven en handel) voor vrije wereldhandel. Dat maakten regeringsfunctionarissen gisteren in de Australische hoofdstad Canberra bekend. Het Australische parlement moet de plannen nog goedkeuren.

Dunkel wil met zijn voorstellen de Uruguay-ronde van de Gatt-besprekingen vlot trekken. In december 1990 werd de Uruguay-ronde afgebroken toen de deelnemers, vooral de Verenigde Staten en de EG, het niet eens konden worden over de hoogte van de EG-landbouwsubsidies.

Australië is een belangrijke grondstoffenproducent en initiatiefnemer van de "Cairns-groep'. De informele Cairns-groep behartigt de belangen van veertien landen in de Gatt-onderhandelingen, waaronder India, Argentinië, Canada, Brazilië en Nieuw Zeeland.

De Cairns-groep wil dat de EG haar exportsubsidies met 90 procent en interne steun met 75 procent verlaagd over een periode van 10 jaar. In de Dunkel-voorstellen is dat nu 36 respectievelijk 20 procent over een periode van zes jaar.

Het Australische kabinet besloot de plannen te steunen ondanks de volgens hem geringe vermindering van EG-landbouwsubsidies en de beperkte toegang van de Cairns-groep op de beschermde markten van de EG, Japan en de VS. Australië en andere leden van de Cairns-groep hadden eerder gedreigd de voorstellen niet te accepteren als de landbouwsubsidies niet verder zouden worden verminderd. Vorige week lukte het de Australiërs niet om de Amerikaanse president Bush ervan te overtuigen de Amerikaanse exportsubsidies voor onder meer landbouwproducten te verminderen.

Veel bedrijven en belangengroepen in de Verenigde Staten, waaronder de Amerikaanse textielindustrie en de farmaceutische industrie, hebben zich al tegenstander verklaard van Dunkels voorstellen, die hij op 20 december vorig jaar lanceerde. Steun van de Amerikaanse industrie wordt gezien als een sleutelfactor voor goedkeuring van de voorstellen door het Amerikaanse congres.

Portugal, de huidige voorzitter van de EG, zei dat de voorstellen van Dunkel “onacceptabel waren op landbouwgebied”. De Portugese minister van buitenlandse zaken, Joao de Deus Pinheiro, zei te hopen dat de verschillen niet onoverkomelijk waren en dat eind februari de nieuwe Gatt-vereenkomst kan worden gesloten.