Voorburg mag nesten niet weghalen

VOORBURG, 7 JAN. De gemeente Voorburg mag reigernesten in park Vreugd en Rust niet verwijderen.

Volgens de afdeling rechtspraak van Raad van State is er geen sprake van overlast. Vier jaar geleden kwam Vogelbescherming in verzet tegen de gemeente die zonder vergunning reigernesten verwijderde. Voorburg legt zich niet neer bij de beslissing. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de uitspraak van de Raad van State is gebaseerd op de aanwezigheid van 26 nesten. Inmiddels zijn dat er 42. Voorburg heeft een nieuwe vergunning aangevraagd.