Sterke stijging in beroep op WW

DEN HAAG, 7 JAN. Het aantal mensen dat in de eerste elf maanden van vorig jaar een beroep moest doen op de Werkloosheidswet lag 14,2 procent hoger dan in 1990. Dat heeft president-directeur dr. E.P. de Jong van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) gisteren in zijn jaarrede bekendgemaakt.

Het aantal mensen dat door ontslag in de WW terecht kwam, was vorig jaar elke maand hoger in vergelijking met de overeenkomstige maand in 1990. Het GAK, dat de gegevens van bijna 4,5 miljoen werknemers registreert, meldt dat het aantal aanvragen voor een WW-uitkering in totaal 282.000 bedroeg. De toename van het aantal WW-meldingen deed zich in heel Nederland voor en geldt voor alle bedrijfstakken waarvan de werknemers via hun bedrijfsvereniging bij het GAK zijn aangesloten, aldus De Jong.

Ook uit gegevens die vorige week werden gepubliceerd door de bedrijfsvereniging voor de detailhandel ambachten en huisvrouwen (Detam) en de bedrijfsvereniging voor de gezondheidszorg (BVG) blijkt een stijging van het aantal WW-uitkeringen. Bij de Detam steeg het aantal WW-aanvragen met 25,3 procent in vergelijking met 1990, bij de BVG met 12 procent.

Saillant is dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal geregistreerde werklozen vorig jaar per saldo met 31.000 is afgenomen. Gemiddeld was zowel in 1989 als 1990 de daling van het aantal geregistreerde werklozen ten opzichte van een jaar eerder circa 44.000.

Het verschil met de GAK-cijfers wordt veroorzaakt door een verschil in definities. De WW-uitkering geldt voor beperkte duur, waardoor niet iedereen die als werkloos staat ingeschreven een WW-uitkering ontvangt. Bovendien telt het CBS werklozen die minder dan 20 uur per week willen werken en werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar niet mee. Verder moet de werkloze in de CBS-definitie direct beschikbaar zijn voor een betaalde baan (binnen veertien dagen) en staan ingeschreven bij een Arbeidsbureau. Het GAK registeert alleen de gevens van de mensen werkzaam in de marktsector, 70 procent van het totaal aantal werknemers.

Het GAK registreerde vorig jaar 3.267.000 ziektewetmeldingen, een stijging van 4,3 procent in vergelijking met 1990. In 1990 was er nog sprake van een toename van 5,2 procent. In totaal werd er vorig jaar 4,3 miljard gulden uitgekeerd.