Staking chauffeurs treft betalingsverkeer Rabobank

ROTTERDAM, 7 JAN. Chauffeurs van Rabobank Nederland hebben gisteren het werk neergelegd. Ze hebben hun actie vanmorgen voortgezet. Als gevolg hiervan ligt het interne betalingsverkeer van de Rabobank volledig stil. Klanten kunnen nog wel geld bij de bank opnemen.

Met hun actie protesteren de chauffeurs tegen het plan van de Rabo-directie de koerierdienst van de bank in te krimpen van 145 naar 70 chauffeurs. De bank wil 75 chauffeurs overdoen aan andere koerierdiensten. De bank heeft de kosten van de eigen koerierdienst laten onderzoeken en daaruit zou blijken dat de kosten 74 procent hoger uitvallen dan bij zelfstandige koerierdiensten.

De chauffeurs zijn tegen de inkrimping, omdat ze vrezen dat daardoor hun arbeidsvoorwaarden aanzienlijk zullen verslechteren. De vakbonden, die door de staking werden verrast, hebben de actie inmiddels overgenomen.

“Wij hebben een hele gunstige arbeidsovereenkomst voor de Rabo-chauffeurs gesloten”, zegt T. de Leeuw den Bouter van de Dienstenbond CNV. De bond is in beginsel niet tegen de inkrimping, op voorwaarde dat de chauffeurs die de Rabo afstoot er niet op achteruit gaan.

De afdeling transport is niet de enige die door de reorganisatie bij de Rabobank getroffen zal worden. Bij de drukkerij, de postkamer en het magazijn wil de Rabo-directie 140 banen schrappen. Bovendien wil de directie 75 tijdelijke contracten opzeggen.

Vanmiddag heeft overleg plaats tussen de bank en de vakbonden. Daarvan hangt af of de bonden de actie uitbreiden of beëindigen. Volgens voorlichter J.C. Boutens van de Rabobank zal de voorgenomen reorganisatie niet leiden tot gedwongen ontslagen. Een deel van de 215 banen zal door natuurlijk verloop verdwijnen. De overige 120 arbeidsplaatsen wil de bank aan andere bedrijven overdoen, aldus Boutens.

De Rabobank heeft plannen ook in het kantorennetwerk, waar zo'n 30.000 mensen werken, een reorganisatie door te voeren. Daarbij zouden tot eind 1996 tussen de 1000 en 3000 arbeidsplaatsen verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor deze afslanking ligt volgens de Rabo-directie bij de regionale kantoren. Zij wil daarom niet garanderen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De vakbonden nemen hier geen genoegen mee. Bestuurder J. Westerhof van de vakbond voor hoger personeel (VHP) sluit niet uit, dat dit plan ook bij de Rabo-kantoren tot acties zal leiden.