Resultaat Perscombinatie zeven pct omlaag

De nettowinst van de Perscombinatie (uitgever van onder meer de Volkskrant, Trouw en Het Parool) over 1991 zal met zeven procent afnemen tot 18 miljoen gulden.

Die verwachting sprak hoofddirectievoorzitter mr. C. Smaling uit tijdens een nieuwjaarsontvangst voor personeelsleden. De daling is te wijten aan de teruggang van het advertentievolume.

De omzet steeg met ongeveer 1,5 procent tot bijna 350 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat over 1991 is nog niet precies bekend, maar het niveau behaald in het jaar ervoor (24,5 miljoen gulden) zal niet worden gehaald.

Smaling kritiseerde de opschorting van de advertentiecompensatieregeling. Die regeling biedt dagbladen met een geringe oplage de mogelijkheid een beroep te doen op het Bedrijfsfonds van de Pers.

Het ministerie van WVC heeft in afwachting van een advies over deze subsidiëring de regeling opgeschort. Negen kranten ontvingen uit hoofde van die regeling steun, waaronder Trouw en Het Parool.

Ook de Perscombinatie heeft te kampen met problemen rond de bezorging van de kranten. Met de Dagbladunie in Rotterdam (uitgever van onder meer NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad) wordt onderzocht hoe samenwerking op dit terrein, ook met het oog op de kostenbeheersing, een oplossing kan bieden.