Regering Suriname wil geen crisis over leger

PARAMARIBO, 7 JAN. Zowel de Surinaamse regering als de legerleiding zijn het er over eens dat het land nu geen behoefte heeft aan een crisis over de positie van het leger, de legerleider of het militair gezag.

Dat verklaarde president Venetiaan gisteren na afloop van een gesprek met legerleider Bouterse. Minister Gilds van defensie had in het weekeinde gezegd dat Bouterse ontslagen zou worden wanneer hij zou vasthouden aan de uitspraak in een oudejaarsrede dat er geen vertrouwensbasis is tussen legerleiding en minister. Bouterse hekelde in die rede dat Gilds met minister Ter Beek van defensie zou gaan praten over het Surinaamse leger zonder de legerleiding daarbij te betrekken.

Bouterse sprak gisteren tweeëneenhalf uur met president Venetiaan, vice-president Ajodhia en waarnemend minister van defensie Soemita. De president verklaarde dat het gesprek niet in een sfeer van wantrouwen is gevoerd.

Desgevraagd onderstreepte Venetiaan dat het leger zich met militaire taken moet bezighouden. De regering wil in de militaire organisatie geen politieke aspecten of activiteiten. Ten aanzien van de communicatie tussen legerleiding en de regering zal na terugkeer van minister van defensie Gilds uit Bonaire overleg plaatshebben tussen president, de minister en de bevelhebber.

Gilds is naar Bonaire vertrokken met in zijn gevolg twee officieren die hij heeft uitgekozen. Hij deed dat tegen het advies van Bouterse in.