Pleidooi voor milieuverslag van bedrijven

UTRECHT, 7 JAN. Nederlandse bedrijven moeten wettelijke worden verplicht jaarlijks een volledig en openbaar verslag te publiceren over hun milieuhygiënisch reilen en zeilen. De Amerikaanse regelgeving zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen. Dit bepleit de stichting Natuur en Milieu op grond van een vandaag gepresenteerd onderzoek dat de Wetenschapswinkel van de Utrechtse universiteit heeft gedaan naar milieuverslagen van bedrijven.

Op verzoek van de milieu-organisatie hebben de onderzoekers een overzicht gemaakt van de meet- en meldingsplicht volgens de heersende Nederlandse milieuwetten. Hieruit blijkt - aldus Natuur en Milieu - dat de huidige regels onvolledig en versnipperd zijn; dat de controle door de overheid zeer veel te wensen laat en dat bedrijven zich vaak niet aan hun plichten houden.

Minister Alders van milieubeheer heeft de Tweede Kamer beloofd in februari dit jaar met een wetsvoorstel over de milieuverslaglegging door bedrijven te komen. “Hij moet ervoor zorgen dat de milieuverslagen geen pr-brochures worden, maar een totaalbeeld geven van de milieusituatie in een bedrijf”, aldus Natuur en Milieu.

De organisatie slaat de voordelen van een wettelijk verplicht en openbaar milieuverslag voor alle betrokkenen hoog aan. De overheid kan haar controlerende taak beter uitoefenen. Bedrijven krijgen door het verslag een goed inzicht in hun eigen milieuhygiënisch functioneren; ze worden milieubewust, kunnen geld besparen en hun reputatie veiligstellen. Bovendien wordt het minder tijdrovend om bedrijfsgegevens te verzamelen om de milieubelasting te beoordelen.