Overleg integratie kranten uitgesteld

DEN HAAG, 7 JAN. De hoofdredactie van de regionale dagbladen Het Binnenhof en Leidsche Courant heeft gesprekken over de integratie van de kranten met de Haagsche Courant opgeschort.

De hoofdredactie voldoet daarmee aan een verzoek van de redactie, die de noodzaak voor de integratie nog onvoldoende vindt aangetoond. Het Binnenhof zou als zelfstandige titel worden opgeheven. De hoofdredactie heeft besloten de resultaten van een onderzoek af te wachten dat de ondernemingsraad van uitgever Sijthoff Pers en de vakbond Druk en Papier van de FNV hebben laten instellen naar een beleidsplan van de directie, waarin de integratie van de kranten een voorname plaats heeft.