Krediet van GKB voor recreatiepark naar ander project

ERMELO, 7 JAN. Het Verscholen Dorp BV heeft een deel van het bouwkrediet van het door de in opspraak geraakte Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Groningen verstrekte hypotheekkrediet van 6,3 miljoen gulden voor de verbouwing van recreatiepark Het Tonselse Dorp gebruikt voor de betaling van schulden van een ander project. Dit zegt mr. A.D. Kok, advocaat van hoofdaannemer Mebouw Groep BV van Het Tonselse Dorp. Volgens Kok is zeker 1,8 miljoen van het bouwkrediet overgeheveld naar tekorten van het bungalowpark Het Verscholen Dorp.

Met het geld zouden de schuldeisers dit park zijn betaald. Kok kwam daar achter toen bleek dat zijn cliënt eind november geen geld had gekregen voor verricht werk. Naar Koks zeggen wist de GKB niet dat het geld gebruikt werd voor een ander project.

De geschorste directeur van de bank, B. Ketelaar stelde begin december 2,5 miljoen bouwkrediet beschikbaar om de ongeveer 70 woningen van Het Tonselse Dorp te kunnen afbouwen. Het college van B en W van Groningen weigerde evenwel dat geld beschikbaar te stellen voor Het Tonselse Dorp en schorste Ketelaar naar aanleiding van deze transactie.

Volgens Kok is er door zijn cliënt en dertien onderaannemers vier weken doorgewerkt, zonder betaling. In totaal zouden de aannemers een miljoen gulden hebben gederfd. Kok wil een kort geding aanspannen tegen het college van B en W als dit blijft bij zijn besluit. Volgens het college kleven er te veel risico's aan de verstrekking van een nieuwe hypotheek, gezien de twijfelachtige exploitatiemogelijkehden van het park. Deze week voert de advocaat van het college overleg met de aannemers en zaakwaarnemers van Het Verscholen Dorp.