Huizinga

In zijn voortreffelijke serie "Praagse Belevenissen' filosofeert Z.R. Dittrich in NRC Handelsblad van 30 december over de vraag van ernst en spel in het doen en laten van de Tsjechen en Slowaken.

Een mogelijke verklaring, naast die van Dittrich, kan zijn dat de huidige intelligentsia en de studenten hun kennis omtrent spel en ernst hebben opgestoken bij de Gronings-Leidse hoogleraar Johan Huizinga. Deze publiceerde in 1938 zijn "Homo Ludens', welke studie was voorafgegaan door "Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur' uit 1933. Nu is alleen de vraag, kennen de huidige Tsjechen en Slowaken buiten "Herfsttij' dit werk van Huizinga.

Ik meen deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden. Op onze zwerftocht deze zomer door dit mooie en aantrekkelijke land, overnachtten mijn vrouw en ik in een klein stadje in het noorden van Slowakije: Dolbin Rubin. Tot onze grote verbazing zagen wij daar in de etalage van de plaatselijke boekhandel Huizinga's "Homo Ludens' liggen, in het Tsjechisch of Slowaaks, dat weet ik niet. Het zas zaterdagavond en de winkel was dicht. Deze waarneming gaf ons een kick. Niet "Herfsttij' lag daar, maar "Homo Ludens'.

Mogelijk kennen de leidinggevende Tsjechen en Slowakijen, ondanks jaren van censuur, hun Europese klassieken, en passen zij het spelelement, zoals Huizinga beschreef, in hun uitingen toe.