Harde resolutie in V-raad; Israel scherp veroordeeld om uitwijzing

NEW YORK, 7 JAN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vannacht eenstemmig Israel scherp veroordeeld wegens het besluit 12 Palestijnse activisten uit te wijzen.

Israel is gevraagd een eind te maken aan zijn uitwijzingenpolitiek en alle alle voorheen uitgewezenen te laten terugkeren.

De resolutie was harder van toon dan voorgaande veroordelingen van Israels uitwijzingenpolitiek. De Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg in Washington, die haar vertrek naar de Amerikaanse hoofdstad had opgeschort in verband met de voorgenomen uitwijzingen, toonde zich in de woorden van woordvoerster Hanan Ashrawi ook “zeer tevreden”. De delegatie wacht nu, aldus Ashrawi, “op het groene licht” van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) om deel te nemen aan de bilaterale onderhandelingen. Wel zei zij te hopen dat de resolutie daadwerkelijk tot het terugdraaien van de uitwijzingen zal leiden, en geen dode letter zal blijven.

De Verenigde Staten hebben altijd bezwaar gemaakt tegen uitwijzingen van Palestijnen door Israel - 66 sinds het begin van de intifadah in 1987 - maar waren ditmaal extra bezorgd omdat ze het net begonnen vredesproces konden verstoren. Alle Arabische delegaties hadden in verband met het Israelische besluit hun vertrek naar Washington uitgesteld, waar de onderhandelingen volgens plan vandaag zouden worden hervat. (Reuter, AP)

Onze correspondent in Israel voegt hieraan toe: Jeruzalem betreurt in hoge mate de Amerikaanse steun aan de scherp geformuleerde resolutie over de voorgenomen uitwijzing van 12 Palestijnse activisten. Onderminister van buitenlandse zaken Benjamin Netanyahu sprak er vanmorgen zijn spijt over uit dat de Veiligheidsraad voorbijgaat aan de Palestijnse terreur die tot het uitwijzingsbesluit heeft geleid.

Hoewel de Veiligheidsraad Israel heeft opgeroepen van de uitwijzingen af te zien en voorheen uitgezette Palestijnen naar huis te laten terugkeren, zijn er geen tekenen die erop wijzen dat de regering-Shamir voor deze zware internationale druk zal buigen. Minister van godsdienstzaken Avner Shaki zei vanmorgen zelfs dat de VS voor Israel nu niet langer aanvaardbaar zijn als een “eerlijke bemiddelaar” in het vredesproces.

Pag 4:

V-raad veroordeelt Israel

Minister van buitenlandse zaken David Levy uitte gisteren tegenover de 12 ambassadeurs van de Europese Gemeenschap zijn ongenoegen over de veroordeling door de EG van de uitwijzing van de 12 Palestijnen. Levy vroeg zich af waarom de EG bij het veroordelen van Israel de Palestijnse terreur negeert.

Dit argument vindt een willig oor bij de Israelische publieke opinie. Hoewel er aanvankelijk vanuit de politiek en ook vanuit legerkringen kritiek werd uitgeoefend op het uitwijzingsbesluit en het daarvoor gekozen tijdstip (vlak voor de hervatting van het vredesproces en eveneens voor een Amerikaans besluit over de door Israel gevraagde bankgarantie van tien miljard dollar) valt het op dat invloedrijke Israelische publicisten en academici nu de regering-Shamir steunen.

De Amerikaanse steun voor de resolutie komt in Jeruzalem dubbel hard aan omdat de Amerikaanse VN-ambassadeur, Thomas Pickering, een gematigder PLO-tekst nog heeft verscherpt. Volgens de krant Ma'ariv van vandaag stelde de PLO-vertegenwoordiger bij de VN voor de Veiligheidsraad zijn spijt over het Israelische uitwijzingsbesluit te laten uitspreken. Pickering deed er op instructie van het State Department een schepje bovenop en stelde een “scherpe veroordeling” van Israel voor.

In Jeruzalem gaat men ervan uit dat Washington dit heeft gedaan om de Palestijnen en Arabieren voldoende diplomatieke genoegdoening te geven om zich bij de in de Amerikaanse hoofdstad wachtende Israelische delegatie te kunnen voegen voor de voortzetting van het vredesproces.