Fabrikant van software mist kapitaal door piraterij

ROTTERDAM, 7 JAN. De software-branche is in 1990 in West-Europa 4,46 miljard dollar omzet misgelopen door het toenenemende gebruik van illegale kopieën van computerprogramma's. In 1989 liep de bedrijfstak in Europa ongeveer 3,38 miljard dollar mis.

Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van de Software Publishers Association (SPA), een 850 leden tellende organisatie van softwarebedrijven. De organisatie heeft de inkomstenderving berekend door het aantal verkochte computers te vergelijken met het aantal software-pakketten dat via de officiële kanalen is afgezet. Het aantal verkochte programma's per computer ligt ver onder het aantal programma's dat gemiddeld op een computer draait.

Uit de SPA-cijfers blijkt dat de software-piraterij relatief iets afneemt, maar omdat de jaarlijkse computerverkopen toenemen, neemt de piraterij in geld gemeten ook toe. SPA schrijft de daling toe aan recente campagnes tegen piraterij. De branche-organisaties hebben grote ondernemingen aangepakt en campagnes gevoerd in de media. De piraterij is volgens een SPA-woordvoerder zo omvangrijk omdat veel nieuwe computergebruikers zich niet realiseren dat software niet zomaar gekopieerd mag worden.

In de afgelopen drie jaar heeft de branche-organisatie Business Software Alliance (BSA) vijftig Europese ondernemingen, verdacht van het veelvuldig gebruik van illegale computerprogramma's, juridisch aangepakt. In sommige gevallen zijn schikkingen van enkele honderdduizende guldens overeengekomen. In Nederland werd in juli het Alkmaarse bedrijf Amafilter voor de rechter gedaagd. Amafilter heeft inmiddels voor een onbekend bedrag geschikt.

Recentelijk is ook de Mirror Group, een van de Maxwell-ondernemingen, op illegale software onderzocht. Op 400 Mirror-computers wisten dertig ambtenaren achthonderd illegale programma's te localiseren. Eerder werden zaken aanhangig gemaakt tegen het Britse GEC-Marconi (geschikt), het Franse Rhône-Poulenc (loopt nog) en het Italiaanse Montedison (geschikt). BSA werkt vaak op basis van tips van ontslagen werknemers, aldus een woordvoerder.

Binnen Europa bestaan opmerkelijke verschillen in de omvang van piraterij. In Italië is slechts 14 procent van alle gebruikte computersoftware legaal verworven. In Scandinavië is dat 39 procent. De Benelux neemt met 22 procent een middenpositie in. In de meeste Europese landen circuleren meer illegale programma's dan in de Verenigde Staten. SPA schrijft dit toe aan de latere massa-introductie van computers in Europa.