Europese ministers proberen overleg Gatt vlot te trekken

BRUSSEL, 7 JAN. De ministers van landbouw, economische zaken en buitenlandse zaken van de landen van de Europese Gemeenschap komen op vrijdag en zaterdag in Brussel bijeen om de vastgelopen Gatt-onderhandelingen vlot te trekken. Tijdens het overleg zal ook de toestand in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten worden besproken, aldus een officiële verklaring van de EG gisteren.

Bij het wereldhandelsoverleg in het kader van de Gatt (Algemene Overeenkomst inzake handel en tarieven) draait het er vooral om een doorbraak te forceren op het punt van de vermindering van landbouwsubsidies.

Op het topoverleg in Brussel zal worden gesproken over het ontwerp-akkoord voor de verdere liberalisering van de wereldhandel dat directeur-generaal Arthur Dunkel van de Gatt op 21 december heeft gepresenteerd. De ministers hopen overeenstemming te bereiken, opdat op 13 januari, als het wereldhandelsoverleg in Genève wordt hervat, een uniform standpunt kan worden gepresenteerd.

De Europees commissaris voor buitenlandse betrekkingen, Frans Andriessen, zou vandaag, vooruitlopend op de besprekingen in Brussel, overleg voeren met de Amerikaanse handelsgezant Carla Hills en minister James Baker van buitenlandse zaken. (ANP, DPA)