Deetman heeft geen begrip voor weemoed Kamerleden

DEN HAAG, 7 JAN. Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman toont zich niet onder de indruk van de handtekeningenactie van het Kamerlid B. Stemerdink om de oude parlementaire vergaderzaal - met de groene bankjes - in de huidige toestand te handhaven. Vanaf 28 april vergadert de Tweede Kamer in de nieuwe halfronde vergaderzaal. In zijn nieuwjaarstoespraak, die hij hield in het onlangs voltooide gedeelte van het nieuwe parlementsgebouw, gaf Deetman een korte psychologische duiding van de actie.

Hij zei dat “veranderingen in de fysieke werkomgeving” meestal gepaard gaan met “gevoelens van weemoed”. Maar volgens Deetman zijn de ruimtes van het parlement in de loop van de tijd al heel wat keren ingrijpend veranderd. De huidige karakteristieke groene bankjes stammen bijvoorbeeld uit het begin van de jaren vijftig.

Na de verhuizing naar de nieuwe vergaderzaal zal de oude rechthoekige zaal worden ontruimd en ingrijpend worden verbouwd. De zaal - ooit gebouwd als balzaal voor de laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Willem V - zal dan worden gebruikt voor kleine vergaderingen, bijeenkomsten en ontvangsten. Als de Kamer wil kan ze deze plannen nog terugdraaien. Deetman zei zich hierin "neutraal' te zullen opstellen. Hij wees er wel op dat op grond van het “historische besluit” te verhuizen naar een nieuwe zaal “samenhangende plannen” zijn gemaakt, waarvan het grootste deel “inmiddels in beton en graniet werkelijkheid is geworden”.