DAF boekt over 1991 zeer aanzienlijk verlies

ROTTERDAM, 7 JAN. De vrachtautofabriek Daf in Eindhoven zal het boekjaar 1991 met een “zeer aanzienlijk verlies” afsluiten. Een ingrijpende reorganisatie waardoor in de tweede helft van het afgelopen jaar 1.200 arbeidsplaatsen zijn vervallen, leidt de komende jaren tot “een belangrijke structurele verdere verlaging van de kosten”.

Dit blijkt uit het Nieuwjaarbesricht van Daf. De onderneming voorziet dat de produktie-omvang in de eerste helft van dit jaar nog beperkt zal blijven, wat leidt tot een verdere onderbezetting in de fabrieken. Werktijdverkorting zal dan ook de eerste maanden nodig zijn, waardoor het resultaat negatief wordt beïnvloed. Dat leidt het eerste halfjaar nog tot een verlies, maar voor geheel 1992 verwacht Daf een belangrijke verbetering.

Toch blijft Daf door de ongunstige algemene economische situatie voorzichtig in zijn verwachtingen voor de nabije toekomst. Vooral de stijgende inflatie en de rentetarieven in Duitsland en Nederland kunnen, evenals de gecompliceerde situatie in Midden- en Oost-Europa, een negatieve invloed op het bedrijf hebben. Daar tegenover staat een verwachte marktgroei in het Verenigd Koninkrijk en Spanje en een lichte verbetering van de makrt in Nederland, België en Frankrijk. In Duitsland, Oostenrijk en Zweden wordt daarentegen een teruggang in de afzet van bedrijfsauto's verwacht.

1991 was een “bijzonder slecht” jaar voor Daf, schrijft de directie. Het aantal afgeleverde voertuigen daalde met 2.600 eenheden vergeleken met 1990. In vergelijking met 1989 werden zelfs 7.500 voertuigen minder verkocht. Daf is een samenwerking aangegaan met Western Star Trucks in Canada, waardoor Daf International de verkoop van zware vrachtauto's in meer dan 60 markten buiten Europa en Noord-Amerika gaat verzorgen.

De ontwikkelings- en investerigsprogramma's zijn gecontinueerd en een nieuwe 45-serie is geïntroduceerd, die in februari wordt gevolgd door een belangrijke uitbreiding van de 95-serie.