Amsterdam vraagt ABN Amro recordsom erfpacht

AMSTERDAM, 7 JAN. De gemeente Amsterdam heeft ABN Amro voor de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor in Buitenveldert een afkoopregeling voor de erfpacht aangeboden van ongekende hoogte. De bank moet voor een afkoopperiode van vijftig jaar ruim 2000 gulden per vierkante meter betalen. De hoogste afkoopsom voor erfpacht die tot dusver in Nederland is betaald, bedraagt 1500 gulden per vierkante meter.

De erfpachtsom wordt berekend over het aantal vierkante meters vloeroppervlakte van een gebouw. Het nieuwe hoofdkantoor van ABM AMRO beslaat 75.000 vierkante meter, zodat afkoop van de erfpacht de bank 150 miljoen gulden kost. ABN AMRO had aanvankelijk 200 miljoen uitgetrokken voor de nieuwbouw, die ruimte moet bieden 2500 tot 3000 medewerkers.

Een woordvoerder van de bank bevestigde vandaag de genoemde bedragen, maar zei dat de gesprekken met de gemeente zich nog in een "verkennende fase' bevinden.

Projectleider J. Stoutenbeek van de gemeente Amsterdam zei dat nog niet met ABN AMRO over het bedrag is onderhandeld. “Het gaat om een locatie die door ondernemers als het mooiste plekje van Nederland wordt gezien. In de laatste twee jaar zijn in dit gebied al erfpachtcontracten afgesloten voor ƒ 1500 per vierkante meter. In dit geval hebben we ook de planning moeten aanpassen. De bank moest zich zo nodig aan de ringweg tegenover het WTC-gebouw vestigen, dan moet daar ook voor worden betaald”, aldus Stoutenbeek.

De gemeente Amsterdam had liever gezien ABN AMRO haar hoofdkantoor aan de IJ-oever had gevestigd als voortrekker van het zogeheten IJ-oeverproject, aan de rand van de binnenstand. De directie van de bank voelde, ondanks een "pionierspremie', daar weinig voor. Ze liet haar oog vallen op de locatie in Buitenveldert. Dit stadsdeel, dat aanvankelijk bezwaar maakte tegen de vestiging van het hoofdkantoor op de plaats van een tennispark, gaf uiteindelijk toe wegens het "grootstedelijk belang' ervan.

Het afkopen van de erfpacht voor een periode van vijftig jaar zou ABN AMRO ƒ 2090 per vierkante meter kosten. Voor honderd jaar is dat bedrag vastgesteld op ƒ 2613. Het erfpachtcanon, de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter aan de gemeente betaalt, is vastgesteld op 8½ procent van het totale bedrag.