Als eerste gastconservator stelt kunstcriticus ...

Als eerste gastconservator stelt kunstcriticus Bert Jansen een tentoonstelling samen in het Institute of Contemporary Art in Amsterdam.

De tentoonstelling, "Free Enterprise' geheten, valt onder het project Signalen, waarin jonge Nederlanders uit de kunstwereld worden uitgenodigd tentoonstellingen te maken in het ICA. "Free Enterprise' is geënt op een ets met die titel van de sleutelfiguur in deze expositie, de kunstenaar Pieter Holstein. De andere deelnemende kunstenaars zijn Thomas Bernstein, Guillaume Bijl, René Daniels, Eric Duyckaerts, Manel Esparbé Gasca en Joost van den Toorn.