Alarm VS over siliconen in borsten

WASHINGTON, 7 JAN. Het hoofd van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de inspectie voor medicijnen, medische hulpmiddelen en voedsel, dr. David Kessler, heeft plastisch chirurgen gisteren opgeroepen voorlopig geen siliconen implantaten meer te gebruiken voor borstcorrecties. Het "moratorium' zou in ieder geval moeten duren tot een commissie van immunologisch deskundigen nadere uitspraken heeft gedaan over de veiligheid van de prothesen. Die commissie zou binnen anderhalve maand bijeen moeten komen.

Half november had een groep deskundigen al twijfels over de veiligheid van siliconen prothesen. Sindsdien is de onzekerheid alleen maar toegenomen, zo stelt Kessler. De meeste artsen en producenten hebben met scepsis gereageerd op de oproep van Kessler, maar zij hebben inmiddels verklaard zich te zullen houden aan een moratorium.

Volgens Kessler hebben de producenten tot op heden verzuimd studies over te leggen waaruit zou blijken dat hun produkten veilig zijn. De FDA heeft tot nu toe 2.500 klachten gekregen van vrouwen die menen ziek te zijn geworden van de siliconen implantaties. Het gaat daarbij om zakjes die zijn gevuld met gel. De autoriteiten schatten dat ongeveer één miljoen vrouwen rondlopen met dergelijke prothesen. In eerdere instantie werd uitgegaan van twee miljoen vrouwen, maar dat cijfer werd gehalveerd toen de FDA zich realiseerde dat de meeste vrouwen zich aan twee borsten hebben laten opereren. In de meeste gevallen gaat het om borstvergroting, maar ook vrouwen bij wie door kanker borsten zijn geamputeerd hebben vaak implantaten gekregen. Jaarlijks zouden rond 150.000 prothesen worden geïmplanteerd.

De grootste zorgen betreffen lekkages van de implantaten, maar in sommige gevallen zou ook sprake zijn van het uitharden van de gel, waardoor verwondingen ontstaan. Bovendien zouden bij de bestraling van kankerpatiënten problemen ontstaan. In november al stelde de commissie - niet overtuigd van de veiligheid - dat de prothesen alleen nog aan vrouwen konden worden gegeven die op de hoogte zijn van eventuele risico's. Dat gaat de FDA echter niet ver genoeg. Zo wijst Kessler op rapporten van reumatologen die een toenemend aantal gevallen waarnemen van zogeheten auto-immuunziekten onder vrouwen met een dergelijke prothese. Bij dit soort aandoeningen begint iemand afstotingsverschijnselen te vertonen tegen lichaamseigen weefsels.

De American Medical Association, de grootste artsenorganisatie in de VS, zegt “ongelukkig” zijn met een moratorium. De associatie wijst er op dat deze implantaten al meer dan dertig jaar worden gebruikt, “ook al zijn we ons bewust van het feit dat ze kanker kunnen veroorzaken, kanker bevorderend kunnen werken of het risico op kanker kunnen verhogen”, aldus dr. Mitchell Karlan van de AMA, oncologisch chirurg in Los Angeles. Hij vindt het alternatief dat de FDA heeft voorgesteld, een soort plastic enveloppe gevuld met een oplossing van fysiologisch zout, niet toereikend. “Die bieden niet de zachtheid, de vrouwelijkheid die patiëntes willen na een kosmetische operatie”, aldus Karlan.