Aantal passagiers steeg niet door Golfoorlog, luchtvracht nam toe met 4,5 %; Schiphol verwacht winst van 55 miljoen

ROTTERDAM, 7 JAN. Het aantal passagiers dat de NV Luchthaven Schiphol het afgelopen jaar verwerkte is nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de luchtvracht steeg met 4,5 procent ten opzichte van 1990. De winst zal iets meer dan 55 miljoen gulden bedragen. Dit heeft drs. R. den Besten, president-directeur van Schiphol, gisteren tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bekend gemaakt.

Schiphol verwachtte voor 1991 een groei van het aantal passagiers van 1 tot 3 procent, maar de Golfoorlog gooide roet in het eten. In februari daalde het passagiersaanbod zelfs met 16 procent. Het aantal vliegbewegingen nam af met 8,5 procent. In de loop van het jaar steeg het aantal passagiers weer tot het niveau van voor de Golfoorlog. In totaal verwerkte Schiphol 16,5 miljoen reizigers, iets meer dan in 1990.

De stijging van de luchtvracht met 4,5 procent tot 630.000 ton is vooral veroorzaakt door het toegenomen "trucking', luchtvrachtvervoer over de weg onder hetzelfde vluchtnummer. Bij trucking wordt de lading van intercontinentale vluchten direct overgeladen op vrachtwagens en vervolgens naar de eindbestemming gebracht. Dit is sneller dat het overladen op een ander vrachttoestel.

Trucking steeg vorig jaar met 14 procent tot 275.000 ton. Dat is volgens een woordvoerder van de luchthaven te wijten aan extra aanvoer uit het verre Oosten van de luchtvaartmaatschappijen Nippon Cargo, Malaysia Airlines en Singapore Airlines.

Schiphol verwacht dat de omzet van de luchthaven in dezelfde orde zal zijn als in 1990: zo'n 624 miljoen gulden. Het aantal vliegbewegingen nam toe met 2 procent tot 205.000.

Den Besten, die in het voorjaar als president-directeur bij de NS in dienst treedt, zei dat Schiphol gunstig afstak bij andere Europese luchthaven. Hij is optimistisch over het komende jaar, wanneer zijn opvolger ing.drs. H.N.J. Smits, nu nog secretaris-generaal bij Verkeer en Waterstaat, de scepter op de luchthaven zwaait. In 1992 zal, volgens de huidige directeur, het aantal passagiers stijgen met circa 8,5 procent, de luchtvracht en het aantal vliegtuigbewegingen met 5 procent. Deze verwachtingen zijn ten dele gestoeld op het "inhaaleffect' van de Golfoorlog dat nog enkele maanden zal duren. De bezettingsgraad van de lijnvluchten is alweer gelijk aan het peil van voor de Golfoorlog. Op de chartermarkt wordt nog een verder herstel verwacht.

Dit jaar zal de luchthaven het recordbedrag van 440 miljoen gulden investeren, vorig jaar was dat 400 miljoen gulden. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de verwachte groei van het aantal reizigers op te vangen. In mei zal Schiphol de vijfde pier openen. Volgens Schiphol neemt aan dat het aantal passagiers tot 2003 zal toenemen tot 30 miljoen. De investering wordt deels uit eigen middelen en deels uit een lening verkregen door het uitgeven van "commercial papers', gefinancierd.

De aandelen van NV Luchthaven Schiphol zijn voor 76 procent van de staat, 22 procent van de gemeente Amsterdam en 2 procent van de gemeente Rotterdam.