Zijlstra vertrekt

Rinze Zijlstra, de voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, heeft wegens drukke werkzaamheden besloten zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Vice-voorzitter Jan Dijkema wordt waarschijnlijk de opvolger.