Vasthouden kansloze asielzoeker "onmogelijk en onredelijk'; Kosto waarschuwt Kamer

DEN HAAG, 6 JAN. Staatssecretaris Kosto (justitie) voorziet grote politieke problemen als de Tweede Kamer vasthoudt aan de eis kansloze asielzoekers op te sluiten. Dit heeft de bewindsman gisteren gezegd voor de IKON-radio.

Vorige maand heeft een Kamermeerderheid van CDA en VVD in een motie de staatssecretaris gevraagd het nieuwe artikel 18a van de Vreemdelingenwet, dat opsluiting mogelijk maakt van asielaanvragers met een kennelijk ongegrond verzoek, consequent uit te voeren. Die motie werd toen door Kosto ontraden.

Gisteren nam de staatssecretaris in veel krachtiger termen stelling tegen de wens van CDA en VVD. Hij noemde uitvoering van de motie “fysiek onmogelijk”. “Ik vind de motie in de buurt van het onmogelijke komen en in ieder geval onredelijk”, aldus Kosto. Als de Kamer toch vasthoudt aan haar eis is de consequentie volgens Kosto “een traditionele staatsrechtelijke clash”. Hij verwacht niet dat hij in dat geval zelf zal moeten opstappen omdat zijn beleid volgens hem door het kabinet wordt gesteund. “Maar als het kabinet achter je staat en je zegt tegen de Kamer: die motie leg ik toch naast mij neer en de Kamer komt met een motie van wantrouwen, ja, dan zijn de rapen gaar”, aldus de bewindsman.

Kosto vindt dat met name de CDA-woordvoerder Krajenbrink in korte tijd een “ommedraai” heeft gemaakt. In september werd het plan van de staatssecretaris om kansloze asielzoekers afzonderlijk op te vangen in zogeheten Kort Verblijf Centra (KVC's) door de hele Tweede Kamer, het CDA incluis, verworpen. In het uiterste geval zouden asielzoekers in deze kort verblijf centra kunnen worden opgesloten. Kosto beklemtoonde al vóór de zomer tegenover deze krant dat hij die mogelijkheid slechts “als een proviso in de wet” wilde voor het geval Nederland zou worden overspoeld door een oncontroleerbare stroom immigranten. Het CDA was echter beducht dat in deze afzonderlijke opvangcentra “concentratiekamp-achtige toestanden” zouden heersen en keurde het idee daarom af.

Gisteren zei Kosto “een beetje medelijden” te hebben met CDA-woordvoerder Krajenbrink: “Een man die op het ene moment vol vuur opkomt voor de kwaliteit van de bejegening van asielzoekers en dus die KVC's afwijst en die korte tijd daarna met ongeveer hetzelfde vuur bepleit dat ze moeten worden opgesloten. Ik vind daar iets tragisch in zitten.”

Krajenbrink zei dat hij steeds gepleit heeft voor toepassing van artikel 18a van de Vreemdelingenwet. “Ik heb vanaf het begin tegen Kosto gezegd: wij vinden dat u dat in die nieuwe centra moet kunnen toepassen.” Het CDA-Kamerlid voorziet eveneens moeilijkheden wanneer de staatssecretaris de motie naast zich neerlegt.